Medicinálna pedikúra

  • umožňuje zložitejšie ošetrenie nôh, ako napríklad takmer bezbolestné a nekrvavé ošetrenie zarastajúcich nechtov, otlakov, kurích ôk a iných neortopedických anomálií pomocou prístroja,
  • ošetrenie prístrojom si nevyžaduje kúpeľ nôh vo vode,
  • je maximálne šetrná a navyše obrusovanie kože je prirodzený spôsob odstraňovania zatvrdnutej, zrohovatelej kože, pričom pravidelným obrusovaním sa spomaľuje nadmerný rast kože a vytváranie otlakov,
  • ošetrenie nechtov touto metódou je šetrnejšie, nechty sa zbrusujú do požadovanej dĺžky i tvaru,
  • odstraňovanie kurích ôk sa prevádza špeciálnou frézkou a zákazník zväčša ani nepostrehne, že zdroj bolesti zmizol,
  • ošetrenie mozoľov a otlakov pomocou frézok je rýchle a dokonalé, ide o fyziologický spôsob ošetrenia, pretože nedochádza k porušeniu integrity kože ani k možnosti krvavého poranenia,
  • súčasťou medicinálnej pedikúry je krátka klasická masáž nôh a dôkladná dezinfekcia.